Инструктори

Име: Александър Славков
Години: 53
Степен: Пети дан
Име: Анджей Згжива
Години: 39
Степен: Четвърти дан
Име: Бетина Батаклиева
Години: 24
Степен: Първи дан
Име: Веселина Таскова
Години: 32
Степен: Първи дан
Име: Виктор Свиленов
Години: 30
Степен: Втори дан
Име: Денис Николов
Години: 26
Степен: Втори дан
Име: Десислава Иванова
Години: 34
Степен: Трети дан
Име: Илиан Илиев
Години: 22
Степен: Първи дан