Инструктори

Име: Александър Славков
Години: 54
Степен: Пети дан
Име: Анджей Згжива
Години: 40
Степен: Четвърти дан
Име: Бетина Батаклиева
Години: 25
Степен: Първи дан
Име: Веселина Таскова
Години: 33
Степен: Първи дан
Име: Виктор Свиленов
Години: 31
Степен: Втори дан
Име: Денис Николов
Години: 27
Степен: Втори дан
Име: Десислава Иванова
Години: 35
Степен: Трети дан
Име: Илиан Илиев
Години: 23
Степен: Първи дан