Всички новини

Новини

Изпит 21.02.2015г

Във връзка с предстоящия изпит на 21.02.2015г., ръковосдството на СК "Ипон", Ви уведомява ,че мероприятието ще има следната програма:

- 10.00 ч. - начало на изпита за 9 и 8 кю;

- 12.00 ч. - начало на изпита за всички останали степени в следния ред - 7,6,5,4,3,2,1 кю.

Изпитът ще се проведе във физкултурния салон на 43 ОУ "Христо Смирненски" ( София, бул. Сливница 45).

 

Дата: 2015-02-20