Всички новини

Новини

Проект „Шотокан – Пътят До Здравето“

Основната цел на проекта „Шотокан – Пътят До Здравето“ е да създаде необходимите предпоставки за промяна на негативните тенденции във връзка с агресивното поведение, пристрастяването към хазарта, алкохола, наркотиците, нездравословното хранене и липсата на двигателна активност сред младите хора. Той е насочен към младите хора и ще се осъществи в няколко града - Габрово, Банско, Разлог, Сандански  и София.

С реализирането на дву-модулно обучение и серия от информационни кампании, отворени демонстрации и срещи с младежи, нашите цели са:

-           Да пробудим у младежите интерес към здравословния начин на живот;

-           Да предоставим информация за рисковете от зависимостите – към алкохола, хазарта, наркотиците, опиатите и други;

-           Да предоставим на младежите „поле за изява“ и развитие на техните физически, психически качества и социални умения.

Дата: 2018-05-25