Спортен календар

Изпит през месец февруари

Дата на провеждане: от 2019-02-16 до 2019-02-16

Изпит през месец февруари - 06.02.19 г.