Спортен календар

Изпит за степен

Дата на провеждане: от 2016-12-11 до 2016-12-11

На 11.12.2016 г. в залата на фитнес център "Енерджи спорт" ще се проведе изпит за степен.

Начало на изпита-10:30 часа.