Спортен календар

Изпит за степен

Дата на провеждане: от 2017-01-28 до 2017-01-28

Изпитът ще се проведе на 28.01.2017 г. в салона на 107 ОУ "Хан Крум" гр. София, ул. Димитър Димов №13

Начало на изпита: 10:00 ч.