Спортен календар

Изпит за степен

Дата на провеждане: от 2017-02-19 до 2017-02-19

Изпитът ще се проведе на 19.01.2017 г. в салона на 107 ОУ "Хан Крум" гр. София, ул. Димитър Димов №13

Начало на изпита: 10:00 ч.