Спортен календар

Изпит за степен

Дата на провеждане: от 2017-03-12 до 2017-03-12

Изпитът ще се проведе на 12.03.2017 г