Спортен календар

Изпит за защита на степен

Дата на провеждане: от 2016-04-24 до 2016-04-24

Изпитът ще се проведе във физкултурния салон на 43 ОУ "Христо Смирненски".