Спортен календар

Столичен ученически турнир по Шотокан Карате До-22.11.2014г.

Дата на провеждане: от 2014-11-22 до 2014-11-22

„Столичен ученически турнир по Шотокан Карате-До в подкрепа на София за Европейска столица на спора 2018г. с финансовата подкрепа на Столична община

                                                   Програма-разписание на състезанието

8.50 ч. Подреждане на отборите за щафетни игри

9.00 ч. Ката момчета 5-4 кю (татами 1)

             Ката момичета 5-4 кю (татами 2)

9.30 ч. Щафетни игри (татами 1 и татами 2)

11.00 ч. Откриване на турнира – демонстрация на   художествените гимнастички на СК“Левски Триадица“, демонстрация на танцов клуб „RD Dance“, демонстрация на  инструкторите на СК“Ипон“          

 Награждаване на най-успешните състезатели на СК“Ипон“ за изминалата година.

 Награждаване на победителите от щафетните игри.

11.30 ч. Отборни дисциплини –ката 7-6 кю момичета  и кумите 14-15 г. момчета и кумите 16-17 г. момчета(татами 1 и татами 2)

12.30 ч. Ката момчета 8-7 кю (татами1 и татами2)

13.00 ч. Ката момчета 6 кю (татами1 и татами2)

13.20 ч. Санбон кумите момчета (татами1)

               Санбон кумите момичета (татами2)

14.00 ч. Макевара момчета (татами1)

               Макевара момичета (татами2)

14.20 ч. Кумите момчета 12-13 г. категория -50 кг. (татами 1)

               Кумите момичета 12-13 г. категория -40 кг. (татами2)

15.00 ч. Кумите момчета 12-13г. категория +50 кг. (татами1)

               Кумите момичета 12-13г. категория +40 кг.(татами2)

15.00 ч. Ката момчета 3-1 кю.(татами1)

16.00 ч. Награждаване на медалистите

 

 

Наредба

за провеждане на турнира

1.Цел на турнира

Организиране на училищен турнир по Шотокан Карате -До иницииран от СК“Ипон“ съфинансиран от Столична община с цел подкрепа  и популяризция на кандидатурата на София за Европейска  столица на спорта през 2018г.

2.Време и място на провеждане на турнира

Турнирът ще се проведе в на 22.11.2014г.в  зала“Овергаз  Арена“,с адрес ЖК „Младост“2 ул. "Генерал-майор Васил Делов" 10

 Час на започване 9.00 ч.

3.Ръководство и организация

Организацията на състезанието се извършва от  на СК“Ипон“ .

4. Състав на групите(възраст и степени) по категории и дисциплини-ката, кумите ,щафети, отбори

Отбори на щафетите- 10 човека в отбор.

Ката –категории:

   момчета 8-7 кю

   момчета 6 кю

   момчета 5-4 кю

   момичета 5-4 кю

   момчета 3-1 кю

 Санбон кумите- категории:

   Санбон кумите момчета

   Санбон кумите момичета

Макевара- категории:

   Макевара момчета

   Макевара момичета

Кумите-категории:

   Кумите момчета 12-13 г. категория -50 кг

   Кумите момичета 12-13 г. категория -40 кг.

   Кумите момчета 12-13г. категория +50 кг.

   Кумите момичета 12-13г. категория +40 кг

   Ката момчета 3-1 кг

5.Система на провеждане

Флагова система  на оценяване при дисциплини ката и кумите по правилника на SKDUN.

Система на състезанието- елиминационни кръгове и финали.

6.Право на участие

Право на участие имат само картотекирани състезатели към СК“Ипон“

7.Документи за участие

Документ за участие е членската книжка заверена от УС на СК „Ипон“

8.Други разпоредби

- екипи за участие - за щафетни игри – бели тениски и цветни долнища,или кимона

- състезатели по дисциплини ката и кумите - кимона

- задължителни са протекторите за зъби и за ръце при дисциплината кумите!!!

9.Класиране и награди –грамоти и медали

При дисциплина ката се осигурява :първо ,второ и две трети места;

При дисциплина кумите се осигурява:първо,второ и две трети места;

При отборните срещи се осигурява :първо,второ и две трети места;

При щафетните игри се осигуряват:първо,второ и две трето места;

 

Организаторите запазват правото за промяна на дисциплините и категориите, и при възникване на непредвидени обстоятелства.

 

Правила на спортен комплекс ,, Овергаз Арена

Правилник за вътрешния ред

Част I Общи положения

Работното време на комплекса е от 07 до 22 часа в делнични днии от 09 до 20 часа в събота и неделя. Информация за работното време на отделните съоръжения и графици се получава от рецепцията или от телефон 02/428 21 56.

Всяка услуга се заплаща на рецепцията, съгласно ценоразпис . Притежателите на карти предварително се регистрират на рецепцията.Платена сума за предоставяне на услуга в комплекса не се връща.

Всеки член и посетител в комплекса трябва да спазва правилата за вътрешен ред, да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители, да пази имуществото на комплекса и да носи отговорност за личните си вещи.

Клиенти, носещи оръжия няма да бъдат допускани в комплекса.

Няма да се допускат и лица, видимо употребили алкохол, наркотични и други упойващи вещества.

От съображения за сигурност и съгласно изискванията за контрол и опазване на общественото здраве на територията на комплекс ,, Овергаз Аренане се допуска внасянето и употребата на храни, напитки и хранителни добавки, както и приготвянето на такива, освен закупени от барчето на рецепцията.

В комплекса децата се придружават от треньор, инструктор, аниматор, родител или служител на комплекса.

Спортуващите в комплекса трябва да бъдат в подходящи спортни екипи и обувки.

Достъпът на неспортуващи лица в комплекса не се разрешава. Това не важи за служители на комплекса, треньори, аниматори,инструктори, както и за организатори на различни спортни мероприятия.

Съблекалните са на разположение на спортуващите само за времетраенето на тяхното посещение. Ключовете за съблекалните се дават от рецепцията персонално и се връщат задължително там при напускане на залата. Персоналът на комплекса не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в шкафчетата.За повреди и нанесени щети на съоръженията и материалната база в СК Овергаз Арена по време на ползването им или оставяне в неугледен вид на същите, ще се търси отговорност като щетите са за сметка на последния ползвател. Изоставена собственост се пази до 10 дни.

Пушенето в комплекса е строго забранено!