Спортен календар

Световно първенство SKDUN

Дата на провеждане: от 2014-10-11 до 2014-10-12

Състезанието се провежда в Домброва Гурнича, Полша.