Инструктори

Име: Александър Славков
Години: 56
Степен: Пети дан
Име: Анджей Згжива
Години: 42
Степен: Четвърти дан
Име: Бетина Батаклиева
Години: 27
Степен: Първи дан
Име: Веселина Таскова
Години: 35
Степен: Първи дан
Име: Виктор Свиленов
Години: 33
Степен: Втори дан
Име: Денис Николов
Години: 29
Степен: Втори дан
Име: Десислава Иванова
Години: 37
Степен: Трети дан
Име: Илиан Илиев
Години: 25
Степен: Първи дан