Всички новини

Новини

До - Пътят на развитие на духа и тялото

В гр. Банско, от 16 до 23 август 2019 г. се проведе 8-дневен младежки обмен “До - Пътят на развитие на духа и тялото”! Проектът събра в България младежи и техните лидери на възраст между 15 и 25 години от 3 държави – България, Румъния, и Гърция.

Съвместно с екипа на LabAbility и гост-лекторите психолозите Ани Владимирова и Радостина Борисова бяха подготвени програма и обучение на тема „Насърчаване на здравословния живот и социалната активност. Превенция на агресивното поведение“.

Поканата към LabAbility да се присъединят в младежкия ни обмен „До - Пътят на развитие на духа и тялото” е с цел въвеждането на практически упражнения и теритични лекции, които да дадат завършеност устойчивост на проекта.

Младежкия ни обмен „До - Пътят на развитие на духа и тялото” е Проект под номер 2018-3-BG01-KA105-061013, воден от СК Ипон по програма “Еразъм +”. Основната цел на обмена е да предостави платформа за младите хора, идващи от различни места да изградят здравословни навици, да подобрят физическата култура и по-ясно осъзнаване на факторите, влияещи върху физическото, психичното, социалното и духовното здраве чрез спорта, и да придобият нови умения, за да споделят своето смислено послание.

Eight-day youth exchange program “Do-the way to develop the soul and the body” was held in the town of Bansko between 16 and 23 August 2019. The project gathered in Bulgaria youth people and their leaders in the age between 15 and 25 years from three different countries – Bulgaria, Romania and Greece. In cooperation with the LabAbility team the psychologist Ani Vladimirova prepared Program and training under the theme “Encouraging the healthy way of living and the social activity. Prevention of the aggressive behavior”. The  youth exchange program “Do-the way to develop the soul and the body” is a project under number 2018-3-BG01-KA105-061013, led by Sports Club “Ippon” with accordance to the program “Erasmus +”. The main goal of the project is to offer a platform for youth people, coming from different places, so that they could build up healthy habits, could improve their physical culture, could get clearer awareness of the factors, which influence the physical, psychological, social and spiritual health, using the sport, and could acquire new skills that will allow them to share their meaningful message.

Дата: 2019-08-26