Всички новини

Новини

Изпити през 2015г.

За настоящата 2015г СК "Ипон" обявявя график с предстоящите изпити за покриване на степени, както следва:

- 21.02.2015г. - всички степени

- 22.03.2015г. - всички степени

- 29.04.2015г. - всички степени

- 16.05.2015г. - всички степени

Дата: 2015-01-27