Всички новини

Новини

Покана Кръгла маса

ПОКАНА

Здравейте, Приятели!!!

На 11.07.2020 г. в гр. София ще се проведе кръгла маса за проблемите свързани съсздравословното състояние сред младежит и методи за превенция.

Обучителната програма е в рамките на проекта „ Здравословие “, който СК ИПОН осъществява съвместно Министерството на младежта и спорта. Тя залага на различни елементи и образователни модели, обхващащи както информация за здравословното състояние на младежите в България и ЕС и за ползите от физическата дейност и пълноценното хранене, така и менторски класове и практически занимания, свързани с умението да общуваме, да работим в екип, да правим осъзнати избори и да преследваме целите си.

Проектът „Здравословие“се реализира от спортен клуб „Ипон“ с подкрепата на Министерството на младежта и спорта по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2020 ГОДИНА (Договор  с  ММС  № 25-00-35/16.06.2020 г. и генериран за проекта НПИМД - Н2-Т3-014).

Записванията на желаещите за участие, ще се осъществяват при инструкторите на клуба или на имейл адрес: ipponprojects@gmail.com

Всички са поканени!!!

Дата: 2020-06-22