Всички новини

Новини

Проект „Шотокан – Пътят До Здравето“ гр. Габрово

В гр. Габрово започва първа част на обучението по Проект „Шотокан – Пътят До Здравето“. То е насочено към младите хора за разпознаване на рисковите фактори, водещи до различни видове зависимости и за изграждане на трайни умения за справяне в рискови ситуации при упражняване на натиск от обкръжаващата ги среда.

Дата: 2018-06-10